Kumusta! Narating mo ang website ng Crop Circle Connector. Ang web site na ito ang pinakamalaking puwesto ng 'crop circle' sa internet. Sa lugar na ito mahahanap mo ang kaalaman na tutulong sa lahat ng iyong mga pangangailangan kabilang na ang salansang pandaigdig ng 'crop circle'.

Ang mga 'crop circle' na makikita mo sa web site na ito ay hango sa totoong pangyayari sa mga bukid ng butil mula sa buong mundo at walang nakakaalam ng kanilang pinanggalingan. Natatandaan ng mga magsasaka sa UK ang mga pagsulpot ng mga karaniwang 'crop circle' sa kanilang lupa sa maraming nagdaang henerasyon. Naunang ibinalita ng British media ang mga 'crop circle' noong 1980s. At sa 1990 ang mga 'crop circle' ay sumabog sa isipan ng madla habang ang pangkasalukuyang himala ay nagiba mula sa karaniwang bilog na disenyo hanggang sa paglikha ng malaki at mahirap na unawaing mga hugis. Ang mga 'crop circle' ay kababalaghan sa buong mundo at bawat taon may bagong mga ulat galing sa iba't-ibang bansa. Pero ang mga pangyayaring ito ay mahahanap halos sa Southern England, marami sa pinakamatandang lugar na katulad ng Stonehenge, Avebury, at Silbury Hill (ang pinakamalaking bunton na gawa ng tao sa Europe) Bagaman maraming haka-haka sa kanilang pagka-likha, wala pang nakapag-papaliwanag ng maigi kung paano nagawa ang mga 'crop circle'.

Subalit, siguro ang pinaka-mahikayat na katibayan ay nasa paraan ng pelikula na nagpapakita ng maliliit na puting bola ng liwanag sa loob at paligid ng mga 'crop circle'. Marami sa mga ilaw na ito ay naisapelikula sa liwanag ng araw at ang mga bagay ay parang gumagalaw na may hangad at katalinuhan. Nagbibigay pahiwatig ba ito sa maaring kaugnayan ng mga bola ng liwanag at ang pagka-likha ng mga 'crop circle'?

Siyentipikong pagsusuri ang ginawa sa mga muwestra ng halaman na kinuha mula sa mga 'crop circle'. Ang gawa ng amerikanong biophysicist na si Dr. William Levengood, ay para bang nagpapahiwatig na mayroong lakas ng microwave na kasangkot sa paggawa ng mga 'crop circle'.
Ang mga dalubhasa sa pananaliksik ng 'crop circle' ay mas lalong inaanyayahang gumamit ng kakaibang likhain at kauna-unahang pag-iisip na bilang bahagi ng kanilang pamamaraang pagsisiyasat. Ang ibang larangan sa pagsisiyasat sa pangkasalukuyan ay gumagamit ng pagmumuni-muni, ilaw, tunog ng mga tugtugin para magpabatid ng mga bagong disenyo dahil ang kababalaghang ito ng 'crop circle' ay napuna na may gustong ipahiwatig sa isipan ng tao.
Kung ano man ang mga 'crop circle', ang mga ito ay nakapagpagulo, nakaantig, at nakapukaw ng mga tao sa iba't-ibang parte ng mundo. Para doon sa mga nasasangkot, ito ay nakapagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Kasama ng lumalaking pag-unawa na tayo ay nabubuhay sa daigdig na mahiwaga at mahirap unawain.

Ang web site na ito ay maghahandog sa iyo (ang daigdig) ng pinakabago at pinakalaganap na balita at kaalaman tungkol sa 'crop circle' habang ito ay nagaganap. Kasama ng aming ulat tungkol sa 'crop circle' ay ang mga pinakamahusay na larawan mula sa mga pangunahing dalubhasa sa pananaliksik at litratista.

Sa panahon ng mga buwan ng Abril hanggang sa kahuli-hulihan ng Agosto nagpapakita ang mga British 'crop circle' sa mga bukid. Sa buong panahong ito dadalhin namin sa iyo ang kauna-unahang kaalaman at larawan na mahahanap kahit saan. Siempre, kailangan rin namin ang tulong mo para iulat ang impormasyon habang ito ay nagaganap para mapanatili naming walang-kamali-mali ang aming salansan. Maaari mong ipadala ang iyong ulat at litrato sa amin dito sa Crop Circle Connector.

Umaasa kami na ang web site na ito ay magiging bukas na bintana para dito sa pinaka-mabighani sa mga makabagong himala at magsisilbing puwesto ng pagtatagpo para magbahagi ang mga taong interesado sa 'crop circle' mula sa bawat sulok ng daigdig.


Here is the translation in Tagalog - widely-spoken language of the Philippines.

Thank you to Sherryl for the Translation.

SEE CROP CIRCLESHello you have reached the Crop Circle Connector web site. This web site is literally the largest crop circle site on the internet. On this site you will find information to cater for all your needs including an International crop circle database.

Kumusta! Narating mo ang website ng Crop Circle Connector. Ang web site na ito ang pinakamalaking puwesto ng 'crop circle' sa internet. Sa lugar na ito mahahanap mo ang kaalaman na tutulong sa lahat ng iyong mga pangangailangan kabilang na ang salansang pandaigdig ng 'crop circle'.

The crop circles you will see as part of this web site are actual events that have taken place in cereal crop fields from all over the world and their origin is unknown.

Ang mga 'crop circle' na makikita mo sa web site na ito ay hango sa totoong pangyayari sa mga bukid ng butil mula sa buong mundo at walang nakakaalam ng kanilang pinanggalingan.

In the UK farmers recall simple circles appearing on their land for generations. The British media first reported on the circles in the early 1980s. By 1990 crop circles had exploded into the public mind as the new phenomenon changed from simple circular patterns into huge and complex, geometric formations. The crop circles are a world-wide phenomenon and each year new reports come from an ever increasing number of countries. However, the main concentration of events are to be found in Southern England, many around ancient sites such as Stonehenge, Avebury and Silbury Hill (the largest manmade mound in Europe).

Natatandaan ng mga magsasaka sa UK ang mga pagsulpot ng mga karaniwang 'crop circle' sa kanilang lupa sa maraming nagdaang henerasyon. Naunang ibinalita ng British media ang mga 'crop circle' noong 1980s. At sa 1990 ang mga 'crop circle' ay sumabog sa isipan ng madla habang ang pangkasalukuyang himala ay nagiba mula sa karaniwang bilog na disenyo hanggang sa paglikha ng malaki at mahirap na unawaing mga hugis Ang mga 'crop circle' ay kababalaghan sa buong mundo at bawat taon may bagong mga ulat galing sa iba't-ibang bansa. Pero ang mga pangyayaring ito ay mahahanap halos sa Southern England, marami sa pinakamatandang lugar na katulad ng Stonehenge, Avebury, at Silbury Hill ( ang pinakamalaking bunton na gawa ng tao sa Europe)

Although there are many theories as to their creation, none have been able to explain satisfactorily exactly how the circles are made.

Bagaman maraming haka-haka sa kanilang pagka-likha, wala pang nakapag-papaliwanag ng maigi kung paano nagawa ang mga 'crop circle'.

But, perhaps some of the most persuasive evidence comes in the form of video taped footage showing small bright balls of white light in and around the crop circles. Many of these lights have been filmed in broad daylight and the objects seem to move with purpose and intelligence, could this hint at a possible link between these balls of light and the formation of crop circles?

Subalit, siguro ang pinaka-mahikayat na katibayan ay nasa paraan ng pelikula na nagpapakita ng maliliit na puting bola ng liwanag sa loob at paligid ng mga 'crop circle'. Marami sa mga ilaw na ito ay naisapelikula sa liwanag ng araw at ang mga bagay ay parang gumagalaw na may hangad at katalinuhan. Nagbibigay pahiwatig ba ito sa maaring kaugnayan ng mga bola ng liwanag at ang pagka-likha ng mga 'crop circle'?

Scientific analysis has been carried out on plant samples taken from the crop circles. The work done by US biophysicist Dr William Levengood seems to suggest that some sort of microwave energy effect is involved in the circle making process

Siyentipikong pagsusuri ang ginawa sa mga muwestra ng halaman na kinuha mula sa mga 'crop circle'. Ang gawa ng amerikanong biophysicist na si Dr. William Levengood, ay para bang nagpapahiwatig na mayroong lakas ng microwave na kasangkot sa paggawa ng mga 'crop circle'.

Crop circle researchers are increasingly being asked to use creative and innovative thought as part of their investigative process. Some current field research uses meditation, lights and musical sounds in an effort to communicate new patterns into the fields as the circles phenomenon has been seen to interact with the human mind.

Ang mga dalubhasa sa pananaliksik ng 'crop circle' ay mas lalong inaanyayahang gumamit ng kakaibang likhain at kauna-unahang pag-iisip na bilang bahagi ng kanilang pamamaraang pagsisiyasat. Ang ibang larangan sa pagsisiyasat sa pangkasalukuyan ay gumagamit ng pagmumuni-muni, ilaw, tunog ng mga tugtugin para magpabatid ng mga bagong disenyo dahil ang kababalaghang ito ng 'crop circle' ay napuna na may gustong ipahiwatig sa isipan ng tao.

Whatever the crop circles are, they have perplexed, moved and inspired people from all over the world. For those involved it has changed their lives forever, with the growing realization that we live in a world that is infinitely more complex and mysterious then we could ever have imagined.

Kung ano man ang mga 'crop circle', ang mga ito ay nakapagpagulo, nakaantig, at nakapukaw ng mga tao sa iba't-ibang parte ng mundo. Para doon sa mga nasasangkot, ito ay nakapagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Kasama ng lumalaking pag-unawa na tayo ay nabubuhay sa daigdig na mahiwaga at mahirap unawain.

This web site is dedicated to bringing you (the world) the very latest and most comprehensive crop circle news and information as it happens. We incorporate reports on all the new formations with top quality photographs from some of the foremost researchers and photographers.

Ang web site na ito ay maghahandog sa iyo (ang daigdig) ng pinakabago at pinakalaganap na balita at kaalaman tungkol sa 'crop circle' habang ito ay nagaganap. Kasama ng aming ulat tungkol sa 'crop circle' ay ang mga pinakamahusay na larawan mula sa mga pangunahing dalubhasa sa pananaliksik at litratista.

During the months of April to late August the British crop circles appear in the fields. Throughout this season we will bring you the most up to date information and pictures found anywhere. Of course, we rely on you to also report information as it happens so that we can keep our database as accurate as possible. You can send your reports and photographs to us here at the connector.

Sa panahon ng mga buwan ng Abril hanggang sa kahuli-hulihan ng Agosto nagpapakita ang mga British 'crop circle' sa mga bukid. Sa buong panahong ito dadalhin namin sayo ang kauna-unahang kaalaman at larawan na mahahanap kahit saan. Siempre, kailangan rin namin ang tulong mo para iulat ang impormasyon habang ito ay nagaganap para mapanatili naming walang-kamali-mali ang aming salansan. Maaari mong ipadala ang iyong ulat at litrato sa amin dito sa Crop Circle Connector.

We hope that this web site will be an open window for this most fascinating of modern mysteries and will be a meeting place for sharing for crop circle enthusiasts from all over the globe.

Umaasa kami na ang web site na ito ay magiging bukas na bintana para dito sa pinaka-mabighani sa mga makabagong himala at magsisilbing puwesto ng pagtatagpo para magbahagi ang mga taong interesado sa 'crop circle' mula sa bawat sulok ng daigdig.


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter