Hei. Du har kommet til The Crop Circle Connectors hjemmeside.  Denne sida er bokstavelig talt det største nettstedet om kornsirkler på Internett. Her finner du all informasjon du trenger om kornsirkelfenomenet, inklusive en internasjonal kornsirkeldatabase.

Kornsirklene du finner på denne hjemmesida er virkelige og fysiske hendelser som eksisterer eller har eksistert i ulike avlinger og planter verden rundt, og som har oppstått på ukjent vis.

Bøndene i England forteller at enkle kornsirkler har oppstått på jordene deres i generasjoner. Britiske massemedier har jevnlig rapportert om kornsirkler fra tidlig på 80-tallet. Ved overgangen til 90-tallet hadde sirklene utviklet seg til store, komplekse geometriske mønstre, og fenomenet hadde samtidlig blitt allment kjent i Storbritannia. Kornsirklene er et verdensomspennende fenomen, og hvert år kommer det rapporter fra stadig flere land. Imidlertid er det fremdeles i Sør-England det oppstår flest sirkler, nærmere bestemt i området rundt de eldgamle kultstedene Stonehenge, Avebury (en steinsirkel 13 ganger større enn Stonehenge) og Silbury Hill (Europas største forhistoriske menneskelagde haug).

Selv om de finnes mange teorier om hvordan kornsirklene oppstår, er det ingen som med sikkerhet har kunnet fastslå dette eksakt. Men de mest overbevisende holdepunktene vi har, er nok diverse videoopptak av små, klart lysende kuleformede objekter som beveger seg i og rundt kornsirkler. Flere av disse opptakene er gjort i fullt dagslys. “Lyskulene” ser ut til å bevege seg på en intelligent og planmessig mate. Det er nærliggende å anta at det er en forbindelse mellom disse lysfenomenene og kornsirklene. Kanskje er disse lyskulene involvert når sirklene oppstår?

Korn fra kornsirkler har gjennom mange år blitt vitenskapelig analysert. Dette forskningsarbeidet har blitt utført av det amerikanske BLT Research Team, ledet av biofysiker William Levengood. Disse studiene, flere av dem publisert, gir holdepunkter for at mikrobølger, eller en lignende energi er involvert når kornsirklene oppstår.  Noen amatørforskere har tatt i bruk utradisjonelle og kreative metoder for å utforske fenomenet. De har for eksempel anvendt meditasjon, lys og musikk i forsøk på å kommunisere med kreftene som skaper sirklene. I flere tilfeller har slike eksperimenter lyktes. Det ser virkelig ut til at de sirkelskapende kreftene har samhandlet med disse personene og at denne kommunikasjonen har resultert i nye mønstrer på jordene.

Hva enn kornsirklene er, så forbauser, rører og inspirerer de mennesker fra hele verden. De som blir engasjert i fenomenet, opplever at livet blir forandret fordi de litt etter litt innser at vi lever i en verden som er uendelig mer sammensatt og uutgrunnelig enn de tidligere har forestilt deg.

Formålet med denne hjemmesida er å gi deg (og verdcn) den ferskeste, beste og mest omfattende informasjonen om kornsirklene mens fenomenet utspiller seg på åkrene verden rundt. Vi presenterer de nyeste sirklene med bilder av høy kvalitet og med rapporter fra de fremste ekspertene.

Fra april til august oppstår det kornsirkler i de britiske åkrene. Gjennom disse månedene vil vi gi deg oppdatert informasjon og et variert billedmateriale. Vi setter også pris på, og er avhengige av, at kornsirkelentusiaster verden rundt bidrar til at databasen vår blir så nøyaktig og omfattende som mulig. Vi i Crop Circle Connector tar takknemlig imot alle fotografier og rapporter som interesserte verden rundt sender oss.

Vi håper at nettstedet vårt kan fungere som en døråpner til dette kanskje mest fascinerende av alle moderne mysterier, og vi ønsker at det skal være et møtested for kornsirkelentusiaster fra alle verdenshjørner som ønsker å dele sin kunnskap og undring med likesinnede.

Oversettelse ved Eva-Marie Brekkestø post@kornsirkler.org

www.kornsirkler.org

Thank you to Eva-Marie Brekkestø for the Translation.

SEE CROP CIRCLES


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter