UVOD

Pozdrav stigli ste na web stranicu Crop Circle Connector. Ovo je doslovce najveći site na internetu koji pokriva tematiku krugova u žitu. Na ovom siteu naći ćete sve informacije koje će zadovoljiti vaše potrebe, uključujući i međunarodnu bazu podataka o krugovima u žitu. 

Krugovi u žitu koje ćete vidjeti u sklopu ovog sitea stvarni su događaji koji su se desili u pšeničnim poljima širom svijeta, a njihovo porijeklo je nepoznato. 

U Velikoj Britaniji seljaci već generacijama pamte pojavljivanje jednostavnih krugova u žitu.

Britanski mediji izvještavaju o krugovima od ranih osamdesetih. Do devedesetih, krugovi u žitu eksplodirali su u svijesti javnosti kada su se od jednostavnih kružničnih oblika transformirali do ogromnih i vrlo složenih geometrijskih oblika i formacija. Krugovi u žitu  svjetski su globalni fenomen i svake godine prijavljuje se sve veći broj slučajeva u sve većem broju zemalja. No, glavna je koncentracija takvih događaja zabilježena u južnoj engleskoj, a mnoga u okolici drevnih lokacija kao što su Stonehenge, Avebury i Silbury Hill (najveće ljudski stvoreno brdo piramidalnog oblika). 

Iako postoje mnoge teorije o njihovom nastanku, nitko nije na zadovoljavajući način uspio objasniti kako  krugovi nastaju. No, možda najuvjerljiviji dokaz dolazi u obliku snimljenog video zapisa koji prikazuje male svijetle lopte bijelog svijetla u i oko krugova u žitu. Mnoga od tih svjetala bila su snimljena po danu, a izgledalo je kao da se miču s nekom svrhom i razlogom, na inteligentan način. Može li to uputiti na moguću vezu između tih svijetlih lopti i formacija krugova u žitu? 

Na biljkama uzetim iz krugova u žitu izvršena je znanstvena analiza. Rad koji je izvršio američki biofizičar Dr. William Levengood upućuje na to da je neka vrsta efekta mikrovalne energije uključena u proces izrade krugova u žitu. Od istraživača krugova u žitu sve više se traži da koriste inovativne i kreativne ideje prilikom svojih istraživanja. Neka novija terenska istraživanja koriste meditaciju, svjetlo i muzičke zvukove kako bi utisnuli nove uzorke u žito jer taj fenomen, čini se, ima utjecaja i na ljudski um. 

Što god da krugovi u žitu jesu, postali su misterija, misterija koja potiče i inspirira ljude širom svijeta. Onima uključenima u to promjenila  je živote zauvijek spoznajom činjenice da živimo u svijetu koji je beskonačno kompliciraniji i misterozniji nego što bismo ikada mogli zamisliti. 

Namjena ovog web site-a je da vam (svijetu) dostavi posljednje i najdetaljnije vijesti o krugovima u žitu onako kako se događaju. Mi povezujemo izvješća o svim novim formacijama sa vrhunskom kvalitetom fotografija, nekih od najistaknutijih istraživača i fotografa. 

Britanski se krugovi u žitu pojavljuju u poljima od lipnja do kasnog kolovoza.

Tijekom ove sezone dostavit ćemo vam najažurnije slike i informacije pronađene bilo gdje na svijetu. Također, oslanjamo se na vas da nam javite najnovije informacije, kako bismo mogli našu bazu podataka učinili što točnijom i što ažurnijom. Nove formacije i njihove slike možete nam slati na adresu connector-a. 

Nadamo se da će ovaj web site postati prozor za ovu najfascinantniju od svih modernih misterija, i sastajalište za razmjenu informacija o krugovima u žitu i njihovih entuzijasta širom svijeta.

Thank you to Branko Anticevic for the Translation.

SEE CROP CIRCLES


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter