Het Raadsel van de Graancirkels Feiten, Analysen, Hypothesen    Dr Eltjo H. Haselhoff   (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer)

 eltjoBC.jpg (10511 bytes)  

Graancirkels. De meeste mensen hebben er inmiddels wel eens van gehoord. Vaak wordt er gedacht dat het hier gaat om sporadische vondsten van cirkelvormige afdrukken in korenvelden, die met behulp van een plank of een grasroller in tien minuten kunnen worden nagemaakt.

De waarheid is echter anders. Sinds het eind van de zeventiger jaren, toen het verschijnsel zich voor het eerst duidelijk begon te manifesteren in Zuid-Engeland, zijn er inmiddels zeven duizend exemplaren gerapporteerd. Niet alleen in Engeland en de rest van Europa, maar overal ter wereld, inclusief Amerika, Canada, China, India, Japan en AustraliŽ. Bovendien ontstaan er niet alleen cirkels, maar ook veel complexere figuren, soms met afmetingen van vele honderden meters. Daarnaast ontstaan ze niet alleen in graan, maar in nagenoeg alle denkbare vegetatie, en tevens in zand, ijs en sneeuw. Wat veel mensen niet weten, is dat ook in Nederland de laatste jaren honderden formaties zijn aangetroffen (alleen in Engeland worden jaarlijks meer exemplaren ontdekt). Een breed scala aan merkwaardige gebeurtenissen doet zich keer op keer voor in en om de graancirkels, varierend van storingen aan elektronische apparatuur tot spontane genezingen. Sceptici verwijzen deze verhalen naar het rijk der fabeltjes, anderen zijn er van overtuigd dat de formaties tekenen zijn van Moeder Aarde of van buitenaardse wezens die hun terugkeer naar de aarde aankondigen.

In dit vlotgeschreven, populair-wetenschappelijke boek wordt het graancirkelfenomeen uitvoerig behandeld, en worden alle feiten op een rijtje gezet en geanalyseerd. Het bevat een historisch overzicht van graancirkels in Engeland en Nederland, geÔllustreerd met vele tientallen diagrammen en kleurenfotos, en gaat uitvoerig in op de bevindingen die in de loop der jaren door wetenschappers zijn gedaan, zoals de vooralsnog onbegrepen biologische afwijkingen aan het gewas, en de zin en onzin over 'echtheidskenmerken'. Ook secundaire aspecten, zoals bijvoorbeeld de reacties van mensen, 'hoaxers' en de rol van de media komen uitvoerig aan de orde. Diverse zaken worden kritisch onder de loep genomen, zowel de bevindingen van graancirkelexperts alsook de verklaringen van sceptici.

De uitvoerige analyses onthullen dat het graancirkelfenomeen lang niet zo simpel te verklaren is als veel mensen denken, en dat er waarschijnlijk veel meer aan de hand is dan doorgaans gedacht wordt... NOTA BENE: alle exemplaren die via de Crop Circle Connector worden besteld, zullen persoonlijk door de auteur worden gesigneerd! Een GESIGNEERD exemplaar kan worden verkregen, via de Crop Circle Connector, direct bij de auteur. Stuur uw adres, samen met een Eurocheque voor fl 40,- (winkelprijs + fl 5,- verzendkosten) te betalen aan E.H. Haselhoff, naar: De Crop Circle Connector p/a E.H. Haselhoff Oude Sultan 1 5629 KV Eindhoven. of maak het bedrag van fl 40,- over op bankrekening 42.38.99.163 te Eindhoven, onder vermelding van uw naam en adres. Levertijd: een paar dagen tot ~ 1 week.


Return to Crop Circle Books  

  Mark Fussell & Stuart Dike

   Hit Counter